Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü

E mail : tkdersleri@boun.edu.tr

Tel: +90 212 359 70 98

 

İLETİŞİM 

Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri dışında Üniversitemizin lisans eğitimi veren tüm bölümlerindeki Türk öğrencilere Türkçe dersleri vermektedir. Türkçe dersleri, iki yarıyılda tamamlanan ikişer kredilik iki derstir.

Yabancı dille öğretim yapan üniversitemizde anadilini bilim dili olarak  kullanabilmek fırsatını bulamayan öğrencilerimizin bu  eksikliğini tamamlayabilecekleri tek zemin, Türkçe dersleri olarak görülmektedir. Bu görevin bilincinde olarak Türkçe Dersleri  Koordinatörlüğümüzce özellikle metin anlama ve yazma çalışmalarına dayalı bir program çizmek hedeflenmiştir. Dili etkin bir şekilde konuşma ve yazmaya yöneltecek türden zengin ifade yollarını gösteren yöntemlerle anlama, çözümleme, yaratıcı düşünce ve eleştirel bir yoruma dayalı sözlü ve yazılı ifade gücünü geliştiren yüksek bir dil bilinci, dilin estetik duyuşunu da içeren bir dil zevki ve en önemlisi anadili sevgisi kazandırmak temel ilkelerdendir.

 

duyurular

 
 

 
      
 
 

Boğaziçi Üniversitesi, Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü, Kuzey Park Binası / 34342 Bebek-İstanbul