Arzu Atik

Eğitim:  

 • 2003 – 2009: Marmara Üniversitesi / İstanbul, Eski Türk Edebiyatı  Anabilim Dalı, Doktora Programı, Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 Tez konusu:

Atik, Arzu. ‘Celilî’nin Leyla ve Mecnun’u ve Nizami’nin Leyla ve Mecnun’u ile Karşılaştırma’, Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, 2009, 427. (Danışman: Prof. Dr. Orhan Bilgin)

 

 • 2000 – 2003: Boğaziçi Üniversitesi / İstanbul, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans Diploması, 2003.

Not ortalaması: 3.88 / 4.0

 Tez Konusu:

Atik, Arzu. ‘Celili Divanı (3b-46a): İnceleme-Metin.’, Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, 2003. 184. (Danışman: Doç. Dr. Zehra Toska)

 

 • 2001: İstanbul Üniversitesi / İstanbul, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Sertifikası, 2001.

 

 • 1996 – 2000: Boğaziçi Üniversitesi / İstanbul, Lisans, Onur Derecesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Not ortalaması: 3.32 / 4.0, Lisans Diploması, 2000.

 

İş deneyimleri:

 

 • 2009-                   : Boğaziçi Üniveristesi’nde Türkçe Okutmanlığı
 • 2006-  2009 : Hisar Eğitim Vakfı Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeliği

 

 • 2005 – 2006: Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı bünyesinde Türkçe Öğretimin Geliştirilmesi konusunda çalışmalar ve Türkçe Öğretmenliği

 

 • 2005 Hollandaca dil eğitimi çerçevesinde Leiden Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde staj

 

 • 2003 (Yaz Okulu): Boğaziçi Üniversitesi, Yabancılar İçin Türkçe Öğretmenliği,

Yabancılar için Türkçe Kursu, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

 

 • 2001 – 2004: Boğaziçi Üniversitesi, Araştırma Görevliliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Yayınlar:

 

  • Tülay Gençtürk Demircioğlu, Arzu Çiftoğlu, Arzu Atik ve Tamer Kütükçü ile birlikte, Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Tezler ve Yayınlar Bibliyografyası 2002 / 2003. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2002 ve 2003.

  

Bildiriler:

  • Aşk Mesnevilerinde Gazel Türünün Gelişimi Üzerine Bir Deneme, Arzu Atik, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü “Yazıdan Söze” Lisanüstü Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2008.

o  Kültürlerarası Paylaşımda Şiir ve İşaret Dili - “EuroPoems” Arzu Atik, Elif Kara, Neşe Yıldırım, 12. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, Robert Kolej, 18 Ekim 2008.

 

 

Yabancı Diller:

 - İngilizce                        İyi

- Farsça                         Başlangıç

- Hollandaca                   Orta