Esra Dicle

Eğitim

           

Doktora                       : Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı programı, 2004-...

 

Doktora Tezi                : İdeolojik Devlet İnşasında Tiyatronun İşlevi – Halkevlerinde Oynanan Tiyatro Oyunlarının İncelenmesi

Tezi Yöneten: Doç. Dr. Nur Gürani Arslan

 

Yüksek Lisans             : Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2004

 

Yüksek Lisans Tezi       : Haldun Taner’in Yanılsamacı Oyunlşarına Göstergebilimsel Bir Bakış

 

Lisans                          : Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2002

 

 

Mesleki Deneyim

 

2002-2003                  Ekrem Batuk Dershaneleri Türkçe ve İngilizce Öğretmenliği

2003-...                       Kadir Has Üniversitesi Türk Dili Okutmanlığı

2005-...                       Boğaziçi Üniversitesi Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türk Dili Okutmanlığı.

 

Makale:

 

“...Ve Değirmen Dönerdi Üzerine Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz’’, Parşömen, Kış 2006, Cilt:4, Sayı: 1, s.53-71.

“Fazilet Eczenesi“, İkindi Yağmuru, Ocak-Şubat 2007, sayı:6, s.34-37.

“Bir Hesaplaşma Metni Olarak Otobiyografi / Murathan Mungan ve Paranın Cinleri“, Dergah, Ocak 2007. s. 8-11.

“Dışardakiler Oyunundaki Çatışma Unsuruna Göstergebilimsel Bir Bakış’’, Hürriyet Gösteri, Ekim 2006 , Sayı: 284, s. 68-71.

“Behçet Necatigil’in Temmuz  Oyununda Doğu ve Batı Mitolojisinin İzleri’’, Otuzuncu Harf, Aralık 2006, Sayı: 4.

“Günün Adamı Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme“, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, DTCF Yayınları. Bahar 2006, sayı: 21. s. 7-27.

“Sabahattin Ali’nin Apartman Öyküsünde Dramatik Yapı ve Şehrin Ölümcüllüğü“, Türk Dili Dergisi, cilt: 20, sayı: 119 Mart-Nisan 2007, sayfa: 39-41.

 “Suat Derviş’in Romanlarında Benliğini Arayan Kahramanlar: Batılı Kadınlar, Doğulu Yaşamlar“ Hülya Bulut ile Birlikte, Mesele, sayı: Aralık 2007 s.12. s.33-36.

“Hangi Hamid Hangi Düşüş: Sultan Hamid Düşerken“. Kitap-lık, Aralık 2007. sayı: 111. s.90-92.

 

Seminer:

"Haldun Taner'in Benzetmeci Oyunları Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme", Yazıdan Söze, Boğaziçi Üniversitesi, 12-13 Mayıs 2005.

"Doğu'da 'Öteki' Olmak: Türkiye'de Bir Yahudi, Eli Şaul", Kimlik ve Kültür, III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Araştırmaları Derneği - Koç Üniversitesi, 14 - 17 Haziran 2005.

“Atatürk’ün Düşünce Dünyasını Etkileyen Yazarlar.“ T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Etkinlikler Birimi, Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi, 15 Kasım 2006.